agnostycyzm

 • filoz.  pogląd filozoficzny, według którego nie jest możliwe całkowicie poznanie świata i nie ma wystarczających podstaw do tego, aby potwierdzić istnienie Boga lub mu zaprzeczyć
 • Ms. lp wymawiany: [agnostycyźmie] lub [agnostycyzmie].

 • [agnostycysm] lub [agnostycyzm]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

  • ateistyczny agnostycyzm; agnostycyzm filozoficzny, poznawczy, praktyczny, religijny
  • agnostycyzm i ateizm, agnostycyzm i sceptycyzm
  • definicja; pojęcie, termin; forma agnostycyzmu
  • deklarować agnostycyzm
 • Europejczycy tracą pamięć dziedzictwa chrześcijańskiego i żyją w praktycznym agnostycyzmie, rozszerza się obojętność religijna, pustka duchowa, eliminuje się „duszę chrześcijańską”, czego wyrazem są prawa stanowione w oderwaniu od etyki tradycyjnej, sprawdzonej przez tysiąclecia.

  źródło: NKJP: Romana Brzezińska: Józef zastąpił Józefa, Gazeta Poznańska, 2004-03-19

  Owocem pozytywizmu poznawczego jest agnostycyzm, gdy chodzi o teorię, natomiast w dziedzinie działania i moralności - utylitaryzm.

  źródło: NKJP: Józef Augustyn: Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, 2008

  Człowiekowi [...] trudno żyć w całkowitym agnostycyzmie i w chaosie i niezwykle łatwo jest mu ulec olśnieniu przez mit nieraz bezsensowny i nawet zbrodniczy.

  źródło: NKJP: Antoni Kępiński: Melancholia, 1974

  [...] niezmiernie powszechną, mimo że trudną, formą samoobrony stał się w naszych czasach agnostycyzm - pełne tolerancji uznanie, że każdy ma swoją małą prawdę, której nikomu nie wolno oceniać, bo nikt nie wie, jaka jest rzeczywistość.

  źródło: NKJP: Zięba Maciej OP: Po szkodzie? Przed szkodą? : o Polsce, kapitalizmie i kontemplacji, 1996

  Z agnostycyzmu płynie uprawnienie wszelkich systemów filozoficznych i politycznych. Prowadzi on do swoistej aprobaty rzeczywistości społecznej czy politycznej, do powstrzymania się przed bezwzględnym ustaleniem słuszności określonego poglądu.

  źródło: NKJP: Maria Szyszkowska: W poszukiwaniu sensu życia : po co nam filozofia, 1997

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. agnostycyzm
  agnostycyzmy
  D. agnostycyzmu
  agnostycyzmów
  C. agnostycyzmowi
  agnostycyzmom
  B. agnostycyzm
  agnostycyzmy
  N. agnostycyzmem
  agnostycyzmami
  Ms. agnostycyzmie
  agnostycyzmach
  W. agnostycyzmie
  agnostycyzmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang. agnosticism

CHRONOLOGIZACJA:
1900, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2015