CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI: prożny
SKN: prożny
SJPXVII
STR: prożny
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2014