a.

  • ATEMATYCZNY

  • Według internetowego słownika wyrazów obcych Wł. Kopalińskiego [...]: think tank - grupa a. ośrodek powołane przez rząd a. przemysł dla intensywnych studiów teoretycznych, zwł. problemów kultury i społeczeństwa [...].

    źródło: NKJP: Sam Williams: W obronie wolności, 2003

    Mandragora a. dziwostręt, rodzaj roślin z rodziny psiankowatych, obejmujący rośliny zielne, bezłodygowe [...].

    źródło: NKJP: Andrzej Sapkowski: Chrzest ognia, 1996

Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2014