bajroniczny

rzadziej byroniczny

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
1900, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2016