CHRONOLOGIZACJA:
1922, Lud: organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Tomy 21-24, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2017