reprywatyzacja

 • oddanie właścicielom lub ich spadkobiercom majątku, który przeszedł na własność państwa
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  własność

  • ograniczona, pełna; uczciwa reprywatyzacja
  • reprywatyzacja gruntów, lasów, nieruchomości, ziemi; mienia publicznego
  • prywatyzacja i reprywatyzacja
  • proces; zakres; koszt; projekt; cel; przeprowadzenie reprywatyzacji
  • stosunek do reprywatyzacji
  • wniosek o reprywatyzację
  • dyskusja nad reprywatyzacją
  • ustawa, projekt o reprywatyzacji
  • przeciwny reprywatyzacji
  • reprywatyzacja objęła kogoś
  • podlegać reprywatyzacji
  • przeprowadzać reprywatyzację
 • Reprywatyzacja jest najlepszą drogą do prywatyzacji, bo jest: a) szybka b) jakoś sprawiedliwa c) majątek trafia do ludzi, którzy zapewne jeszcze pamiętają, co się z nim robi.

  źródło: NKJP: Lasy w lesie, Dziennik Polski, 1998-06-12

  Według tego projektu, reprywatyzacja ma objąć wszystkich obywateli polskich, którzy utracili swoje mienie w ramach realizacji dekretu o nacjonalizacji i ustawy o reformie rolnej.

  źródło: NKJP: Dziennik Polski, 1998-02-06

  Rząd nie dostrzega reprywatyzacji jako jednej z głównych metod przekształceń własnościowych.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 06.05.1992, 1 kadencja, 14 posiedzenie, 1 dzień

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. reprywatyzacja
  reprywatyzacje
  D. reprywatyzacji
  reprywatyzacji
  neut
  reprywatyzacyj
  char
  C. reprywatyzacji
  reprywatyzacjom
  B. reprywatyzację
  reprywatyzacje
  N. reprywatyzacją
  reprywatyzacjami
  Ms. reprywatyzacji
  reprywatyzacjach
  W. reprywatyzacjo
  reprywatyzacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od: łac. re- 'znów, na nowo' + prywatyzacja.

CHRONOLOGIZACJA:
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2011