nieufność

 • brak przekonania o czyichś dobrych intencjach i obawa, że ze strony kogoś albo czegoś może nas spotkać coś złego
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

  • wzajemna; pełna; ogromna; rosnąca; społeczna nieufność
  • nieufność społeczeństwa; władz
  • nieufność do polityków, do władzy; nieufność wobec rządu, wobec ministra
  • (duża, pewna) doza; poziom; atmosfera, klimat; wyraz; wzrost nieufności
  • przełamać; budzić, wzbudzić/wzbudzać, wywołać nieufność
 • - Nastąpił wzrost nieufności społeczeństwa do służb wymuszających przestrzeganie prawa. Według ostatnich, czerwcowych badań CBOS aż 38% badanych źle ocenia policję.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 08.07.1999

  Od wielu lat na bazarze przy stadionie Chojniczanki handlują nasi sąsiedzi ze wschodu. Często towar oferowany przez Rosjan budzi nieufność wśród mieszkańców Chojnic.

  źródło: NKJP: (Dar, mg): Obcokrajowcy na bazarze, Dziennik Bałtycki, 1999-07-27

  Rodzimy rynek malarstwa najwyraźniej nie dojrzał jeszcze do sztuki współczesnej. Klienci traktują ją z nieufnością, często mają wątpliwości, czy ceny nie są zawyżone, a malarz rzeczywiście wybitny.

  źródło: NKJP: Piotr Sarzyński: Przewodnik po rynku malarstwa, 1999

  Generalna nieufność do polityków i polityki prowadzi do zniechęcenia i wycofania się, do rezygnacji z obywatelskiej aktywności, do przejścia na pozycję biernego obserwatora, który uznał, że i tak nic się nie da zrobić i nic ode mnie nie zależy.

  źródło: NKJP: Stawka pół biliona, Polityka, 2005-01-22

  Bez wątpienia ubezpieczenia nie są tak dobrze znane jak marketing, rachunkowość, zarządzanie czy ekonomia. A skoro nie są znane, istnieje wobec nich spora doza nieufności, utrzymywanie dystansu czy wręcz awersja.

  źródło: NKJP: Michał Sindera: Dlaczego właśnie ubezpieczenia?, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2006-10-31

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: , ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. nieufność
  nieufności
  D. nieufności
  nieufności
  C. nieufności
  nieufnościom
  B. nieufność
  nieufności
  N. nieufnością
  nieufnościami
  Ms. nieufności
  nieufnościach
  W. nieufności
  nieufności

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + nieufność +
  (do KOGO/CZEGO)
  bez ograniczeń + nieufność +
  (wobec KOGO/CZEGO)
 • Zob. ufać

CHRONOLOGIZACJA:
1588, SPXVI
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2017