antytrynitarz

 • rel.  przeciwnik dogmatu Trójcy Świętej
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  osoby związane z religią i kościołem


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

 • synonimy:  antytrynitariusz
 • Pod wpływem antytrynitarzy włoskich oraz anabaptystów niemieckich i czeskich doszło w łonie polskiego kalwinizmu do otwartej walki i do wyodrębnienia się zboru mniejszego - ariańskiego, [...]

  źródło: NKJP: Daniel Olszewski: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, 1996

  Opłaciła się Rzeczypospolitej tolerancja okazywana przedstawicielom mniejszości religijnych, najbardziej skrajnych sekt wyznaniowych, takich jak anabaptyści niemieccy i holenderscy (menonici) czy antytrynitarze.

  źródło: NKJP: Janusz Tazbir: Silva rerum historicarum, 2002

  Współcześni antytrynitarze wyrażają różne poglądy na temat natury Boga i Jezusa.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. antytrynitarz
  antytrynitarze
  ndepr
  antytrynitarze
  depr
  D. antytrynitarza
  antytrynitarzów
  antytrynitarzy
  C. antytrynitarzowi
  antytrynitarzom
  B. antytrynitarza
  antytrynitarzów
  antytrynitarzy
  N. antytrynitarzem
  antytrynitarzami
  Ms. antytrynitarzu
  antytrynitarzach
  W. antytrynitarzu
  antytrynitarze
  ndepr
  antytrynitarze
  depr
 • nie określono

  Od:  antytrynitaryzm 

CHRONOLOGIZACJA:
1843, J. Łukaszewicz: Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, Tom II, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2018