akmeizm

 • lit.  kierunek w poezji rosyjskiej początku XX w., który przeciwstawiał się symbolizmowi i dążył do ukazywania piękna realnego świata oraz wyrazistości opisu
 • Ms. lp wymawiany: [akmeiźmie] lub [akmeizmie].

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  prądy, kierunki i kategorie artystyczne

  • symbolizm i akmeizm
  • przedstawiciel, przedstawicielka akmeizmu
 • K.W. Zawodziński, wychowany na późnym symbolizmie rosyjskim i na akmeizmie, z wszystkich poetów po roku 1930 entuzjazm nieskłamany żywił tylko dla Jastruna [...].

  źródło: NKJP: Kazimierz Wyka: Rzecz wyobraźni, 1959

  Cwietajewa była jedną z najoryginalniejszych poetek rosyjskich XX wieku. Jej utwory były kontynuacją sprzeczności prądów akmeizmu i symbolizmu.

  źródło: NKJP: Internet

  Osip Emilewicz Mandelsztam, [...] zm. 27 grudnia 1938 w łagrze pod Władywostokiem – rosyjski poeta i prozaik pochodzenia polsko-żydowskiego. Jeden z głównych przedstawicieli akmeizmu.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. akmeizm
  akmeizmy
  D. akmeizmu
  akmeizmów
  C. akmeizmowi
  akmeizmom
  B. akmeizm
  akmeizmy
  N. akmeizmem
  akmeizmami
  Ms. akmeizmie
  akmeizmach
  W. akmeizmie
  akmeizmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ros. akmeízm

CHRONOLOGIZACJA:
1931, Dep
Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2015