chrystianizacyjny

  • książk.  mający na celu chrystianizację
  • [chrystianizacyjny]

  • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

    Religia – kościół

    wyznania: zasady i prawdy wiary

  • hiperonimy:  misyjny
    • akcja, misja chrystianizacyjna
  • Mimo prób chrystianizacyjnych podejmowanych przez arcybiskupstwo hambursko-bremeńskie pierwszy spektakularny sukces odnieśli w Szwecji misjonarze anglosascy - w 1008 r. biskup Sigfrid ochrzcił w Husaby [...] króla Olafa Skottkonunga [...].

    źródło: NKJP: Maja Jowita Gąssowska: Chrystianizacja Szwecji, Mówią Wieki, nr 3, 1995

    Ci sami duchowni prowadzili tam równocześnie misję chrystianizacyjną, posługując się wszelkimi instrumentami przymusu, jakimi dysponowali zdobywcy w podbitym kraju.

    źródło: NKJP: Karol Modzelewski: Barbarzyńska Europa, 2004

    Akcję chrystianizacyjną w nowo odkrytych krajach zamorskich prowadziły zarówno dawne, średniowieczne zakony (dominikanie, franciszkanie, karmelici, augustianie), jak i nowo założone - kapucyni, jezuici

    źródło: NKJP: Daniel Olszewski: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, 1996

    Od połowy XVI w. na Dalekim Wschodzie pojawiało się coraz więcej misji chrześcijańskich zakładanych przez zakon jezuitów. Był to wynik reform Kościoła katolickiego, który postanowił zintensyfikować swoje działania chrystianizacyjne [...].

    źródło: NKJP: Internet

    Nie tylko śmierć misjonarzy, ale wszystko, co dzieje się teraz w Rwandzie, pokazuje klęskę wysiłków chrystianizacyjnych.

    źródło: NKJP: Weronika Kostyrko: Rodzi się we krwi, Gazeta Wyborcza,1994-05-06

  • część mowy: przymiotnik


    Stopień równy

    liczba pojedyncza
    m1 m2 m3 n1, n2 ż
    M. chrystianizacyjny
    chrystianizacyjny
    chrystianizacyjny
    chrystianizacyjne
    chrystianizacyjna
    D. chrystianizacyjnego
    chrystianizacyjnego
    chrystianizacyjnego
    chrystianizacyjnego
    chrystianizacyjnej
    C. chrystianizacyjnemu
    chrystianizacyjnemu
    chrystianizacyjnemu
    chrystianizacyjnemu
    chrystianizacyjnej
    B. chrystianizacyjnego
    chrystianizacyjnego
    chrystianizacyjny
    chrystianizacyjne
    chrystianizacyjną
    N. chrystianizacyjnym
    chrystianizacyjnym
    chrystianizacyjnym
    chrystianizacyjnym
    chrystianizacyjną
    Ms. chrystianizacyjnym
    chrystianizacyjnym
    chrystianizacyjnym
    chrystianizacyjnym
    chrystianizacyjnej
    W. chrystianizacyjny
    chrystianizacyjny
    chrystianizacyjny
    chrystianizacyjne
    chrystianizacyjna
    liczba mnoga
    p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
    M. chrystianizacyjni
    chrystianizacyjni
    chrystianizacyjne
    chrystianizacyjne
    D. chrystianizacyjnych
    chrystianizacyjnych
    chrystianizacyjnych
    chrystianizacyjnych
    C. chrystianizacyjnym
    chrystianizacyjnym
    chrystianizacyjnym
    chrystianizacyjnym
    B. chrystianizacyjnych
    chrystianizacyjnych
    chrystianizacyjnych
    chrystianizacyjne
    N. chrystianizacyjnymi
    chrystianizacyjnymi
    chrystianizacyjnymi
    chrystianizacyjnymi
    Ms. chrystianizacyjnych
    chrystianizacyjnych
    chrystianizacyjnych
    chrystianizacyjnych
    W. chrystianizacyjni
    chrystianizacyjni
    chrystianizacyjne
    chrystianizacyjne
  • Zob. chrystianizacja

CHRONOLOGIZACJA:
1926, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2017