chrystianizacyjny

 • książk.  mający na celu chrystianizację
 • [chrystianizacyjny]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

 • hiperonimy:  misyjny
  • akcja, misja chrystianizacyjna
 • Mimo prób chrystianizacyjnych podejmowanych przez arcybiskupstwo hambursko-bremeńskie pierwszy spektakularny sukces odnieśli w Szwecji misjonarze anglosascy - w 1008 r. biskup Sigfrid ochrzcił w Husaby [...] króla Olafa Skottkonunga [...].

  źródło: NKJP: Maja Jowita Gąssowska: Chrystianizacja Szwecji, Mówią Wieki, nr 3, 1995

  Ci sami duchowni prowadzili tam równocześnie misję chrystianizacyjną, posługując się wszelkimi instrumentami przymusu, jakimi dysponowali zdobywcy w podbitym kraju.

  źródło: NKJP: Karol Modzelewski: Barbarzyńska Europa, 2004

  Akcję chrystianizacyjną w nowo odkrytych krajach zamorskich prowadziły zarówno dawne, średniowieczne zakony (dominikanie, franciszkanie, karmelici, augustianie), jak i nowo założone - kapucyni, jezuici

  źródło: NKJP: Daniel Olszewski: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, 1996

  Od połowy XVI w. na Dalekim Wschodzie pojawiało się coraz więcej misji chrześcijańskich zakładanych przez zakon jezuitów. Był to wynik reform Kościoła katolickiego, który postanowił zintensyfikować swoje działania chrystianizacyjne [...].

  źródło: NKJP: Internet

  Nie tylko śmierć misjonarzy, ale wszystko, co dzieje się teraz w Rwandzie, pokazuje klęskę wysiłków chrystianizacyjnych.

  źródło: NKJP: Weronika Kostyrko: Rodzi się we krwi, Gazeta Wyborcza,1994-05-06

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. chrystianizacyjny
  chrystianizacyjny
  chrystianizacyjny
  chrystianizacyjne
  chrystianizacyjna
  D. chrystianizacyjnego
  chrystianizacyjnego
  chrystianizacyjnego
  chrystianizacyjnego
  chrystianizacyjnej
  C. chrystianizacyjnemu
  chrystianizacyjnemu
  chrystianizacyjnemu
  chrystianizacyjnemu
  chrystianizacyjnej
  B. chrystianizacyjnego
  chrystianizacyjnego
  chrystianizacyjny
  chrystianizacyjne
  chrystianizacyjną
  N. chrystianizacyjnym
  chrystianizacyjnym
  chrystianizacyjnym
  chrystianizacyjnym
  chrystianizacyjną
  Ms. chrystianizacyjnym
  chrystianizacyjnym
  chrystianizacyjnym
  chrystianizacyjnym
  chrystianizacyjnej
  W. chrystianizacyjny
  chrystianizacyjny
  chrystianizacyjny
  chrystianizacyjne
  chrystianizacyjna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. chrystianizacyjni
  chrystianizacyjni
  chrystianizacyjne
  chrystianizacyjne
  D. chrystianizacyjnych
  chrystianizacyjnych
  chrystianizacyjnych
  chrystianizacyjnych
  C. chrystianizacyjnym
  chrystianizacyjnym
  chrystianizacyjnym
  chrystianizacyjnym
  B. chrystianizacyjnych
  chrystianizacyjnych
  chrystianizacyjnych
  chrystianizacyjne
  N. chrystianizacyjnymi
  chrystianizacyjnymi
  chrystianizacyjnymi
  chrystianizacyjnymi
  Ms. chrystianizacyjnych
  chrystianizacyjnych
  chrystianizacyjnych
  chrystianizacyjnych
  W. chrystianizacyjni
  chrystianizacyjni
  chrystianizacyjne
  chrystianizacyjne
 • Zob. chrystianizacja

CHRONOLOGIZACJA:
1926, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2017