miękkie podbrzusze

 • część jakiejś całości nieodporna na niekorzystne dla niej działania, której zaatakowanie, może wyrządzić największe szkody
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

  • miękkie podbrzusze Rosji, Azji, ...; państwa; gospodarki
 • Kiedy pod koniec lat 70. na południu odkryto bogate złoża ropy naftowej, tym bardziej było czego pilnować. [...] płynne złoto dodatkowo skomplikowało sytuację wewnętrzną. Pola naftowe i ropociągi stały się miękkim podbrzuszem reżimu: można je było atakować albo żądać udziału w zysku. Nieprzypadkowo wojna domowa południa z północą rozgorzała na nowo w kilka lat po odkryciu ropy.

  źródło: NKJP: dam Szostkiewicz, Grzegorz Wierzyński: Ujarzmić, wygnać, zabić, Polityka, 2004

  Granica Egiptu ze Strefą Gazy to miękkie podbrzusze reżymu prezydenta Mubaraka. Stąd ciche przyzwolenie Kairu na wszystko, co może tę granicę uszczelnić.

  źródło: NKJP: Roman Frister: Polityka, 2004

  Uważam, że mylą się wszyscy, którzy uważają, że nie wolno zaczepiać terrorystów, że lepiej nie dawać im pretekstów, siedzieć cicho to zostawią nas w spokoju. Nie zostawią. Tam gdzie znajdą miękkie podbrzusze - będą próbowali zaatakować.

  źródło: NKJP: Marek Bartosik: Zwalczmy strach, Gazeta Krakowska, 2004-03-19

  Elity polityczne długo pogłębiały w ludziach przekonanie, że są otoczeni przez wrogi świat, rośnie więc podejrzliwość, poczucie strachu przed światem. Ludzie myślą: Nie mogę pokazać miękkiego podbrzusza.

  źródło: NKJP: Ewa Winnicka: Kukły zostały spalone, Polityka, 2006-07-01

  Zgodnie z zasadą, że śpiewać cicho to trzeba umieć, bo ryczeć to każdy może, większość występujących udaje się w rejony werbalnej ekstremy. Uderza we wszystkie tabu, stereotypy, miękkie podbrzusza, autorytety, okraszając to sowicie przeróżnego pochodzenia wulgaryzmami.

  źródło: Internet: liiil.pl

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  n2, odmienny: miękkie, podbrzusze

 • bez ograniczeń + miękkie podbrzusze +
  (KOGO/CZEGO)
 • Wyrażenie miękkie podbrzusze Europy (ang.soft underbelly of Europe) przypisywane jest premierowi Wielkiej Brytanii Winstonowi Churchillowi (1874-1965), który w okresie II wojny światowej określił nim Półwysep Bałkański, uważając, że zdobycie panowania nad tym rejonem kontynentu przyniesie znacząca przewagę wojskom aliantów nad siłami państw Osi.

Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2015