stęchlizna

 • nieprzyjemny zapach wywołany nadmierną wilgocią oddziałującą na stan przedmiotów i brakiem świeżego powietrza
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  zapachy

 • hiperonimy:  smród
  • stęchlizna i grzyb, stęchlizna i wilgoć
  • smród, woń, zapach stęchlizny
  • czuć stęchliznę
  • cuchnąć, pachnieć, śmierdzieć stęchlizną
 • Wnętrze bunkrów pachnie stęchlizną i wilgocią, światło latarek wydobywa z mroku coraz to nowe fragmenty betonowych ścian oraz sklepień.

  źródło: NKJP: Adam Molenda: Stróże dzwonnic, Dziennik Polski, 2005-06-18

  Plebania, która mieściła się w starym, zagrzybionym domu, przedstawiała obraz nędzy i rozpaczy. Czuć było straszliwą stęchliznę. Po prostu nie było czym oddychać.

  źródło: NKJP: Stanisław Sławomir Nicieja: Twierdze kresowe Rzeczypospolitej, 2006

  W pomieszczeniu, które zajmuje Rejman, czuć od progu zapach stęchlizny, piwnicy, grzyba... Traktorzysta uchyla drzwi do sąsiedniego pomieszczenia. Tutaj już nie ma wątpliwości: jest grzyb, a po ścianie spływa po prostu woda.

  źródło: NKJP: Antoni Kroh: Starorzecza, 2010

  Sypiący się tynk, wilgoć i stęchlizna, spróchniałe okna z wypadającymi szybkami - tak wygląda obecnie filia biblioteki w Zagórzu.

  źródło: NKJP: Agnieszka Filipowicz: Stęchlizna i odpadający tynk, Gazeta Krakowska, 2002-06-29

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. stęchlizna
  stęchlizny
  D. stęchlizny
  stęchlizn
  C. stęchliźnie
  stęchliznom
  B. stęchliznę
  stęchlizny
  N. stęchlizną
  stęchliznami
  Ms. stęchliźnie
  stęchliznach
  W. stęchlizno
  stęchlizny

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od uprzymiotnikowionego imiesłowu stęchły z przyrostkiem -izna . Podstawowy przedrostkowy czasownik s-tęchnąć nawiązuje do psł. *tǫchnǫti (< *tuchnǫti) ‘opadać, zmniejszać się; tracić naturalną moc, świeżość, psuć się, butwieć’. Na sekundarność samogłoski nosowej w rdzeniu zdają się wskazywać kontynuanty pokrewnego czasownika *tušiti ‘powodować, że coś cichnie, uspokaja się; tłumić, gasić, dusić’.

CHRONOLOGIZACJA:
1745, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2021