behawiorystyczny

 • książk.  związany z behawioryzmem
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  • psycholog behawiorystyczny; metoda, teoria behawiorystyczna; podejście behawiorystyczne; koncepcje behawiorystyczne
 • Nie znam jego rozterek i motywacji. Ale z czysto behawiorystycznej perspektywy wyłania się postać zręcznego aparatczyka i tylko tyle.

  źródło: NKJP: Andrzej Krzywicki: Diabelski młyn, 2005

  Nawet pisząc bajki, hołdował metodzie behawiorystycznej - nie robił notatek dotyczących cech charakteru postaci - to, czy zając lub słoń w coś życiowo wdepnęli, wynikało z opisywanej historii.

  źródło: NKJP: Grażyna Plebanek: Nielegalne związki, 2011

  Kolejna teoria, której warto poświęcić więcej uwagi, to teoria wzmocnienia. Oparta jest ona na koncepcji behawiorystycznej, która podkreśla zachowanie ludzi jako funkcję ich instynktu.

  źródło: NKJP: Jarosław Kordziński: Siła motywacji - jak dopingować siebie i ludzi, z którymi pracujesz, 2009

  W koncepcjach behawiorystycznych i teorii społecznego uczenia się przyjmuje się dwa ogólne, komplementarne założenia dotyczące z jednej strony wyjaśnienia przyczyn i mechanizmu powstania zaburzeń zachowania, z drugiej ich terapii.

  źródło: NKJP: Lidia Cierpiałkowska: Psychopatologia, 2009

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. behawiorystyczny
  behawiorystyczny
  behawiorystyczny
  behawiorystyczne
  behawiorystyczna
  D. behawiorystycznego
  behawiorystycznego
  behawiorystycznego
  behawiorystycznego
  behawiorystycznej
  C. behawiorystycznemu
  behawiorystycznemu
  behawiorystycznemu
  behawiorystycznemu
  behawiorystycznej
  B. behawiorystycznego
  behawiorystycznego
  behawiorystyczny
  behawiorystyczne
  behawiorystyczną
  N. behawiorystycznym
  behawiorystycznym
  behawiorystycznym
  behawiorystycznym
  behawiorystyczną
  Ms. behawiorystycznym
  behawiorystycznym
  behawiorystycznym
  behawiorystycznym
  behawiorystycznej
  W. behawiorystyczny
  behawiorystyczny
  behawiorystyczny
  behawiorystyczne
  behawiorystyczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. behawiorystyczni
  behawiorystyczni
  behawiorystyczne
  behawiorystyczne
  D. behawiorystycznych
  behawiorystycznych
  behawiorystycznych
  behawiorystycznych
  C. behawiorystycznym
  behawiorystycznym
  behawiorystycznym
  behawiorystycznym
  B. behawiorystycznych
  behawiorystycznych
  behawiorystycznych
  behawiorystyczne
  N. behawiorystycznymi
  behawiorystycznymi
  behawiorystycznymi
  behawiorystycznymi
  Ms. behawiorystycznych
  behawiorystycznych
  behawiorystycznych
  behawiorystycznych
  W. behawiorystyczni
  behawiorystyczni
  behawiorystyczne
  behawiorystyczne

 • ang. behavioristic

  Zob. behawior

CHRONOLOGIZACJA:
1946, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2017