akwizycja danych

 • inform.  proces polegający na zbieraniu różnych danych, a następnie ich przekształceniu w taki sposób, aby mogły być zanalizowane przez system komputerowy do tego przeznaczony
 • Skrót: AD.

 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  komputery/informatyka

  • system akwizycji danych
 • Akwizycja danych jest prowadzona z wykorzystaniem komputerów aplikacyjnych systemu przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Dane wymagane w systemie orzeczniczym wprowadzane są na bieżąco. Badana osoba jest reprezentowana w systemie jako zbiór danych, pozwalający ją zidentyfikować i opisać.

  źródło: NKJP: Tadeusz Leszek Jasiński: Znaczenie ukierunkowanego treningu fizycznego w zwiększaniu tolerancji organizmu pilota wojskowego na przyspieszenia + GZ, 2005

  Projekty oceniano w trzech kategoriach: • zintegrowane systemy telekomunikacyjne, • aplikacje mobilne, • rozwiązania telemetrii, monitoringu i akwizycji danych. W każdej kategorii kapituła przyznała dwie nagrody i jedno wyróżnienie.

  źródło: NKJP: Marek Wicher: Promocja rozwiązań innowacyjnych, Gazeta Krakowska, 2005-10-24

  Srebrnym medalem nagrodzono „System akwizycji danych dla diagnostyki wibracyjnej dużych maszyn wirnikowych” (służy do wczesnego wykrywania usterek) opracowany w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej przez prof. Andrzeja Napieralskiego z zespołem.

  źródło: NKJP: (MT): Przekładnia na medal, Express Ilustrowany, 2003-11-24

  Dla potrzeb monitoringu środowiska naturalnego akwizycja danych dla GIS może być prowadzona z wykorzystaniem zdalnych czujników i urządzeń pomiarowych sterowanych komputerowo.

  źródło: NKJP: Internet

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: akwizycja
  Zwykle lp
 • ang. data acquisition

Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2017