angiografia

 • med.  radiologiczne badanie naczyń krwionośnych
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  leki i sposoby leczenia, zabiegi, sprzęty medyczne

  • angiografia mózgowa
  • angiografia tętnic
 • Każdy uczestnik weźmie udział w badaniu ekg, echokardiografii serca, a jeśli będzie taka potrzeba, zostanie przeprowadzona angiografia tętnic.

  źródło: NKJP: Marta Ciemnoczołowska: Bezpłatne badania dla mieszkańców, Polska Głos Wielkopolski, 2007-06-28

  Dzięki upowszechnieniu nieinwazyjnych metod obrazowania angiografię mózgową wykonuje się coraz rzadziej.

  źródło: NKJP: Internet

  To jedyny szpital w Pomorskiem, który spełnia niezbędne warunki. Ma pracownię z aparatami do angiografii, fachową kadrę, czekający tylko na wyposażenie oddział [...].

  źródło: NKJP: Jolanta Gromadzka-Anzelewicz: Siódmego dnia do domu, Dziennik Bałtycki, 2001-02-16

  Planujemy leczenie pacjentów z zawałem serca w ośrodkach wykonujących angiografię.

  źródło: NKJP: (LEN): Jestem teraz menedżerem, Gazeta Wrocławska, 2002-06-07

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. angiografia
  angiografie
  D. angiografii
  angiografii
  neut
  angiografij
  char
  C. angiografii
  angiografiom
  B. angiografię
  angiografie
  N. angiografią
  angiografiami
  Ms. angiografii
  angiografiach
  W. angiografio
  angiografie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + angiografia +
  (CZEGO)
  bez ograniczeń + angiografia +
  (JAKA)
 • internac.

  ang. angiography

  fr. angiographie

  niem. Angiografie, Angiographie

  gr. angeíon 'naczynie' + gr. gráphein 'pisać'

CHRONOLOGIZACJA:
1978, Wawrz250
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2016