prozatorsko

 • tak, że coś jest związane z prozą - sposobem pisania
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

  • prozatorsko i poetycko
 • Jury przyznało [...] nagrody w drugiej indywidualnej kategorii konkursu, w której młodzież tłumaczyła prozatorsko lub poetycko balladę Friedricha Schillera „Die Teilung der Erde”.

  źródło: NKJP: Tadeusz Jachnicki: Lore Lay w oryginale, Gazeta Krakowska, 2006-06-05

  Jeśli tekst segmentowany jest prozatorsko, a ponadto jego człony [...] poddawane są zabiegom rytmizacyjnym - najczęściej za pomocą akcentu [...] - mamy do czynienia z prozą rytmiczną bądź prozą rymowaną.

  źródło: Adam Kulawik: Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, 1990 (books.google.pl)

  Gdyby żył, może by rywalizował poetycko z Grochowiakiem, a prozatorsko z Hłaską [...].

  źródło: Piotr Kuncewicz: Leksykon polskich pisarzy współczesnych, 1995 (books.google.pl)

  Do grona fantastyków - borgesowców należało pokolenie dobrze wykształconych prozatorsko pisarzy, urodzonych w większości tuż po II wojnie światowej.

  źródło: Krystyna Pieniążek, ‎Goran Rem, ‎Bogusław Zieliński: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, 2007 (books.google.pl)

 • część mowy: przysłówek

 • Od: proza

CHRONOLOGIZACJA:
1942, Wieści Polskie, nr 101, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2021