ahistorycyzm

 • nauk.  interpretowanie zjawisk społecznych lub kulturowych bez uwzględnienia ich związku z warunkami historycznymi
 • Ms. lp wymawiany: [ahistorycyźmie] lub [ahistorycyzmie].

 • [ahistorycysm] lub [ahistorycyzm]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

 • synonimy:  ahistoryzm
  antonimy:  historycyzm
  historyzm
 • Doktryna ahistorycyzmu Poppera zdążyła już więc zdezaktualizować i uwikłać się w sprzeczność [...]

  źródło: NKJP: Internet

  Stosunek Chrystusa do kobiet wyrażony na kartach Ewangelii można wyrazić jako otwarty, pełen miłości i współczucia. I tak też od początków chrześcijaństwa, jeśli tylko ktoś nie popełnia błędu ahistorycyzmu, istnieje w kształtującym się Kościele tendencja do większego, w stosunku do otaczającego świata, dowartościowywania kobiety.

  źródło: Internet: centrumjp2.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ahistorycyzm
  ahistorycyzmy
  D. ahistorycyzmu
  ahistorycyzmów
  C. ahistorycyzmowi
  ahistorycyzmom
  B. ahistorycyzm
  ahistorycyzmy
  N. ahistorycyzmem
  ahistorycyzmami
  Ms. ahistorycyzmie
  ahistorycyzmach
  W. ahistorycyzmie
  ahistorycyzmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • gr. a- 'nie; bez; brak'

  Od: historycyzm

CHRONOLOGIZACJA:
1931, Dep
Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2015