ahistorycznie

 • książk.  nie uwzględniając w interpretacji czegoś wpływu warunków historycznych
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

 • antonimy:  historycznie
  • myśleć, patrzeć, rozumować; podchodzić do czegoś; oceniać, przedstawiać, rozpatrywać, traktować coś ahistorycznie
 • [...] bardzo ważny działacz, choć nie z pierwszych stron gazet, proponuje, by na sprawy nie patrzeć ahistorycznie.

  źródło: NKJP: Janina Paradowska: Taki miły człowiek, Polityka, 2002-09-28

  Pani myśli ahistorycznie i przenosi sytuację dzisiejszą na sytuację początku lat dwudziestych. Partie komunistyczne były wtedy jeszcze młode, dopiero się formowały [...]

  źródło: NKJP: Teresa Torańska: Oni, 1985

  Chcielibyśmy, aby książka, którą oddajemy czytelnikom wzbudziła przekonanie o tym, że pedagogika nie może być - ani w teorii, ani w praktyce - uprawiana ahistorycznie.

  źródło: NKJP: Tadeusz Jałmużna: Zakłady kształcenia nauczycieli w Łodzi w latach 1918-1998, 2001

  Niewiele lepiej w jego ocenie wypadały podejmowane przez pisarzy tematy „romantyczne”, czyli hiszpańskie czy arabskie: traktowane są tak ahistorycznie i nieprawdziwie, że żadne starania aktorów nie mogą tego wynagrodzić.

  źródło: NKJP: Alina Kowalczykowa: Dramat i teatr romantyczny, 1997

 • część mowy: przysłówek

 • gr. a- 'nie; bez; brak'

  Od: historia, historyczny

CHRONOLOGIZACJA:
1953, Dep
Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2015