ahistoryczność

 • książk.  nieuwzględnianie warunków historycznych przy interpretowaniu zjawisk społecznych i kulturowych
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

 • antonimy:  historyczność
  • ahistoryczność książki; spojrzenia na coś
  • błąd, zarzut ahistoryczności
 • Historycy są szczególnie wyczuleni na wyrywanie faktów z konkretnego historycznego kontekstu. Nazywają to błędem ahistoryczności.

  źródło: NKJP: Adam Szostkiewicz: Mosty czy mury, Polityka, 2000-09-16

  Przy całej swej tendencyjności i ahistoryczności książki Nettlaua wyróżniają się korzystnie na tle innych opracowań sporządzanych przez zwolenników ideologii libertarnej.

  źródło: NKJP: Daniel Grinberg: Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej : 1870-1914, 1994

  Konieczne staje się zatem wypracowanie perspektywy, która zdolna byłaby postawić pytanie o całość owego sporu, zrozumieć nie tylko opozycyjność uwikłanych weń stanowisk, ale również ich współzależność, [...] otworzyć się na doświadczenia współczesności i przezwyciężając ahistoryczność sporu, dostrzec ograniczenia i wartości uwikłanych weń opcji.

  źródło: NKJP: Marian Broda: Historia a eschatologia : studia nad myślą Konstantego Leontjewa i „zagadką Rosji”, 2001

  W Pana wpisach widać ahistoryczność spojrzenia na wydarzenia z przeszłości, [...]

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ahistoryczność
  ahistoryczności
  D. ahistoryczności
  ahistoryczności
  C. ahistoryczności
  ahistorycznościom
  B. ahistoryczność
  ahistoryczności
  N. ahistorycznością
  ahistorycznościami
  Ms. ahistoryczności
  ahistorycznościach
  W. ahistoryczności
  ahistoryczności

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + ahistoryczność +
  (CZEGO)
 • gr. a- 'nie; bez; brak'

  Od:  historia ,  historyczny 

CHRONOLOGIZACJA:
1938, Dep
Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2015