agronom

 • osoba, która zajmuje się agronomią
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  rolnictwo

  • angielski, niemiecki, polski...; gminny; główny; wybitny; młody, starszy agronom
  • agronom z wykształcenia
  • agronom i zootechnik
  • inżynier agronom
  • dyplom; praca, zawód; zalecenia, zdaniem agronoma; działalność, posada, stanowisko agronomów
  • agronom w gminie
 • Tadeusz Ćwikałowski, agronom w gospodarstwie rolnym w Sulicicach [...], twierdzi, że na dobrych stanowiskach jęczmień będzie plonował w stopniu zadowalającym.

  źródło: NKJP: (at, jard. dak, RK, GW): Zboża dojrzewają, Dziennik Bałtycki, 2000-07-19

  Przez jakiś czas pracowała w Wydziale Rolnictwa na placu Szczepańskim, potem jako agronom objeżdżała okoliczne PGR-y [...]

  źródło: NKJP: (mst): Twarze, Gazeta Krakowska, 2003-07-01

  Kiedy zainstalowaliśmy się, powitał nas sam dyrektor PGR-u i poprosił głównego agronoma, żeby zapoznał nas z frontem robót.

  źródło: NKJP: (XX): Zetempówka w pegeerze, Dziennik Zachodni, 2002-09-10

  Obecnie agronomowie podsumowują rachunkowość rolną w gospodarstwach młodych rolników, którzy zaciągnęli kredyty bankowe i zobowiązani są do prowadzenia książki wpłat i wypłat.

  źródło: NKJP: (at): Producenci chcą być na bieżąco Tematy na szkolenia, Dziennik Bałtycki, 2001-01-10

  W dawniejszych czasach to agronomowie namawiali rolników do stosowania nawozów, budowania nowych chlewni itd. Teraz to rolnik musi wykazać się aktywnością, zabiegając o pomoc.

  źródło: NKJP: K.Kowalski: „Poświętne” w Unii Europejskiej, Tygodnik Ciechanowski, 2004-07-04

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. agronom
  agronomi
  agronomowie
  ndepr
  agronomy
  depr
  D. agronoma
  agronomów
  C. agronomowi
  agronomom
  B. agronoma
  agronomów
  N. agronomem
  agronomami
  Ms. agronomie
  agronomach
  W. agronomie
  agronomi
  agronomowie
  ndepr
  agronomy
  depr
 • internac.

  fr. agronome

  niem. Agronom

  z gr. agronómos 'rządca wiejski'

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2015