opis bibliograficzny

 • edytor.  informacja pozwalająca na dokładne zidentyfikowanie danego utworu lub dokumentu drukowanego, czerpana zwykle z jego strony tytułowej i zawierająca takie dane jak: imię i nazwisko autora, tytuł, data i miejsce wydania, liczba stron
 • [opis bibljograficzny]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  wydawnictwa

  • opis bibliograficzny artykułu, dokumentu, książki
  • sporządzić, tworzyć opis bibliograficzny
 • Opis bibliograficzny dokumentu internetowego może być umieszczony w różnych standardach. W tym artykule opiszę najbardziej popularny wśród polskich bibliotekarzy standard MLA.

  źródło: NKJP: Marcin Maj: Dokument elektroniczny w bibliografii, Dziennik Internautów, 2005-04-06

  Przedstawiono podział bibliografii ze względu na zakres, zasięg, metodę opisu oraz opracowania. W dalszej kolejności omówiono zasady sporządzania opisu bibliograficznego książki, rozdziału w pracy zbiorowej, fragmentu książki, antologii oraz artykułu w czasopiśmie.

  źródło: NKJP: Jadwiga Reczek: Edukacja czytelnicza w nowym liceum (propozycja realizacji), Wychowawca, 2004-05

  W ramach przygotowań do nowej matury, bibliotekarki pokażą nauczycielom i uczniom jak należy tworzyć opisy bibliograficzne oraz jak sporządzać przypisy.

  źródło: NKJP: (sach): Co ważne dla nauczycieli i uczniów, Dziennik Łódzki, 2004-09-16

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny; opis, bibliograficzny
 • bez ograniczeń + opis bibliograficzny +
  CZEGO
Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2017