dopasać

 • pot.  karmiąc częściej i bardziej obficie, powodowa wzrost masy ciała
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Jedzenie i jego przygotowanie

  czynności związane z jedzeniem

 • Córcia nie przybrała nic przez 2 miesiące, a nawet schudła 200 g. Byłam załamana. Zaczęłam ją dopasać większymi ilościami posiłków.

  źródło: Internet: lovi.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dopasam
  dopasamy
  2 os. dopasasz
  dopasacie
  3 os. dopasa
  dopasają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dopasałem
  +(e)m dopasał
  dopasałam
  +(e)m dopasała
  dopasałom
  +(e)m dopasało
  dopasaliśmy
  +(e)śmy dopasali
  dopasałyśmy
  +(e)śmy dopasały
  2 os. dopasałeś
  +(e)ś dopasał
  dopasałaś
  +(e)ś dopasała
  dopasałoś
  +(e)ś dopasało
  dopasaliście
  +(e)ście dopasali
  dopasałyście
  +(e)ście dopasały
  3 os. dopasał
  dopasała
  dopasało
  dopasali
  dopasały

  bezosobnik: dopasano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę dopasał
  będę dopasać
  będę dopasała
  będę dopasać
  będę dopasało
  będę dopasać
  będziemy dopasali
  będziemy dopasać
  będziemy dopasały
  będziemy dopasać
  2 os. będziesz dopasał
  będziesz dopasać
  będziesz dopasała
  będziesz dopasać
  będziesz dopasało
  będziesz dopasać
  będziecie dopasali
  będziecie dopasać
  będziecie dopasały
  będziecie dopasać
  3 os. będzie dopasał
  będzie dopasać
  będzie dopasała
  będzie dopasać
  będzie dopasało
  będzie dopasać
  będą dopasali
  będą dopasać
  będą dopasały
  będą dopasać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dopasajmy
  2 os. dopasaj
  dopasajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dopasałbym
  bym dopasał
  dopasałabym
  bym dopasała
  dopasałobym
  bym dopasało
  dopasalibyśmy
  byśmy dopasali
  dopasałybyśmy
  byśmy dopasały
  2 os. dopasałbyś
  byś dopasał
  dopasałabyś
  byś dopasała
  dopasałobyś
  byś dopasało
  dopasalibyście
  byście dopasali
  dopasałybyście
  byście dopasały
  3 os. dopasałby
  by dopasał
  dopasałaby
  by dopasała
  dopasałoby
  by dopasało
  dopasaliby
  by dopasali
  dopasałyby
  by dopasały

  bezosobnik: dopasano by

  bezokolicznik: dopasać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: dopasając

  gerundium: dopasanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: dopasający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: dopasany

 • bez ograniczeń + dopasać +
  KOGO + (CZYM)
 • Zob. paść (krowy na łące)

CHRONOLOGIZACJA:
1900, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2015