bibliolog

 • nauk.  specjalista w zakresie bibliologii
 • [bibljolog]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  wydawnictwa

 • synonimy:  księgoznawca
  • polski; znany bibliolog
  • bibliofil i bibliolog
 • Dobrze się więc stało, że znany bibliolog, prof. Józef Szocki, uczynił dzieje księgozbiorów domowych nie jedyną wprawdzie, ale jedną z głównych dziedzin swoich naukowych zainteresowań.

  źródło: NKJP: Józef Szocki: Domowy świat książek. Wybrane księgozbiory polskie w XIX wieku, 2000

  Książka znanego bibliologa i bibliofila Janusza Dunina jest częścią jego badań nad rozwojem form książki.

  źródło: Internet: lubimyczytac.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. bibliolog
  bibliolodzy
  bibliologowie
  ndepr
  bibliologi
  depr
  D. bibliologa
  bibliologów
  C. bibliologowi
  bibliologom
  B. bibliologa
  bibliologów
  N. bibliologiem
  bibliologami
  Ms. bibliologu
  bibliologach
  W. bibliologu
  bibliolodzy
  bibliologowie
  ndepr
  bibliologi
  depr

 • Zob. bibliologia

CHRONOLOGIZACJA:
1841, "Materyały do historyi Stanisława Leszczyńskiego, króla polskiego...", books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2016