autentyzm

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

4. kierunek literacki

 • 4.

  kierunek w polskiej literaturze międzywojennej, którego przedstawiciele wyrażali w utworach swoje przeżycia osobiste oraz podejmowali tematykę związaną z życiem na wsi
 • Ms. lp wymawiany: [au-tentyźmie] lub [au-tentyzmie].

 • [au-tentysm] lub [au-tentyzm]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  prądy, kierunki i kategorie artystyczne

 • Wprawdzie uważał się za ojca autentyzmu i zgodnie z założeniami tego kierunku literackiego lansował wiejską sielskość, malowniczość rodzimego krajobrazu i prawdę ludzkich przeżyć, ale nie widział wśród przedstawicieli owego nurtu godnych siebie partnerów.

  źródło: NKJP: Tadeusz Kwiatkowski: Panopticum, 1995

  Jerzy Grupiński – urodził się w 1938 roku we Wronkach. [...] W początkach swej drogi twórczej, poprzez rozwinięte motywy antyurbanistyczne i ekologiczne, związany z ideami swoiście pojmowanego autentyzmu.

  źródło: NKJP: Omir Socha: Z różnym powodzeniem: jestem Żydem, jestem Grekiem, Zeszyty Poetyckie, 2010-10-23

  Ludzkość [...] już dość dawno przyznała się do utraty naturalności. [...] Stąd i naiwne uwielbienie żywione dla „dzikich” [...], i poczynania w rodzaju naszego autentyzmu, poetyckiego kierunku, o którym mało kto już pamięta.

  źródło: NKJP: Indiańska bransoletka, Dziennik Polski, 2001-01-12

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. autentyzm
  autentyzmy
  D. autentyzmu
  autentyzmów
  C. autentyzmowi
  autentyzmom
  B. autentyzm
  autentyzmy
  N. autentyzmem
  autentyzmami
  Ms. autentyzmie
  autentyzmach
  W. autentyzmie
  autentyzmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. autentyk I, autentyczny