samozagłada

 • zniszczenie samego siebie
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

  • samozagłada gatunku, ludzkości, społeczeństwa
  • droga do samozagłady
  • droga ku samozagładzie
  • ulec; zapobiec samozagładzie
  • dążyć, dochodzić, dopuszczać, doprowadzić, prowadzić, zmierzać do samozagłady
 • [...] beztroskie niszczenie lasów, odpady nuklearne i niebezpieczeństwo skutków efektu cieplarnianego to zagrożenia, które mogą doprowadzić do samozagłady życia na Ziemi.

  źródło: NKJP: Stefan Kozłowski: Ekorozwój: wyzwanie XXI wieku, 2000

  Egoizm to pierwszy stopień do samozagłady społeczeństwa, człowiek jest ssakiem stadnym, który w pojedynkę nie przetrwa.

  źródło: NKJP: Internet

  To człowiek bez rozumnego sterowania techniką i gospodarką spowodować może własną degenerację, a nawet samozagładę.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 77. posiedzenia Senatu RP część 3, wersja robocza, 4. kadencja

  Ten pęd szaleńczy człowieka ku samozagładzie trzeba jak najszybciej zahamować.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 07.01.1993

  Nie brak było opinii, że budynkowi wobec braku zainteresowania ze strony jakiegoś poważnego inwestora grozi samozagłada.

  źródło: NKJP: Pałac dostępny dla wszystkich, Dziennik Polski, 2002-10-15

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. samozagłada
  samozagłady
  D. samozagłady
  samozagład
  C. samozagładzie
  samozagładom
  B. samozagładę
  samozagłady
  N. samozagładą
  samozagładami
  Ms. samozagładzie
  samozagładach
  W. samozagłado
  samozagłady

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + samozagłada +
  (KOGO/CZEGO)
 • Zob. sam, zagłada

CHRONOLOGIZACJA:
1894, J. Brandes: Umysły współczesne, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2018