anafilaksja

 • med.  bardzo groźna dla życia nagła reakcja organizmu na kontakt z czynnikiem alergicznym, przejawiająca się obrzękiem ciała, obniżeniem ciśnienia krwi, zaburzeniami oddychania i w inny sposób
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  przyczyny, objawy i skutki chorób

 • Jako ekspert w dziedzinie walki ze szkodnikami odbył podróże m.in. do Australii i Afryki. Publikował też prace dotyczące anafilaksji, mikroorganizmów jelitowych, nowotworów doświadczalnych i ich leczenia przez napromieniowanie.

  źródło: NKJP: Maria Dąbrowska: Ich noce i dnie: korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich 1909-1925, 2005

  Osoby zagrożone anafilaksją powinny zawsze nosić przy sobie adrenalinę, gdyż w przypadku braku szybkiej pomocy wstrząs anafilaktyczny prowadzi do śmierci.

  źródło: NKJP: Internet

  Był profesorem fizjologii na uniwersytecie w Paryżu (od 1887), został przyjęty w poczet członków Francuskiej Akademii Nauk. Wspólnie z P. J. Portierem odkrył w 1902 zjawisko anafilaksji. [...] Za prace nad anafilaksją otrzymał w 1913 Nagrodę Nobla.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. anafilaksja
  anafilaksje
  D. anafilaksji
  anafilaksji
  neut
  anafilaksyj
  char
  C. anafilaksji
  anafilaksjom
  B. anafilaksję
  anafilaksje
  N. anafilaksją
  anafilaksjami
  Ms. anafilaksji
  anafilaksjach
  W. anafilaksjo
  anafilaksje
 • internac.

  ang. anaphylaxis

  fr. anaphylaxie

  niem. Anaphylaxie

  Z gr. anaphýlaksis, złożonego z aná- 'nad' i phýlaksis 'czuwanie’.

CHRONOLOGIZACJA:
1913, Książka, Tom 13, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2018