ktoś wyjął spod prawa kogoś

 • ktoś skazał kogoś na utratę wszelkich praw i spowodował, że dana osoba przestała być chroniona przez normy prawne
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  więzienie i kara

 • [...] rozesłali za nim listy gończe i wyjęli spod prawa za uprowadzenie samolotu [...].

  źródło: NKJP: Wojciech Jagielski: Wieże z kamienia, 2004

  Któż mógł przypuszczać, że w nowych czasach wystarczy tylko jeden dekret, by wyjąć spod prawa całą żydowską społeczność?

  źródło: NKJP:Marek Orzechowski: Zbyt późne przebudzenie, Polityka, 2000-10-21

  Więźniowie bazy [...] są wyjęci spod prawa i jakiejkolwiek ochrony sądowej, zdani na łaskę i niełaskę zwycięzców.

  źródło: NKJP: Głosy i glosy, Polityka, 2003-12-06

  Musi się ukrywać, gdzieś się zamelinować. Wiedział, że to nie takie proste. Czegóż mógł dokonać sam, wyjęty spod prawa, pozbawiony pomocy całego aparatu milicyjnego, z którego dotychczas korzystał?

  źródło: NKJP: Zygmunt Zeydler-Zborowski: Czarny mercedes, 1958

  Mieszkańcy okręgu musieli w takim wypadku zebrać się na walnym wiecu [...] i podjąć tam jednomyślną decyzję, na mocy której wolno im było spalić dom winowajcy. Było to równoznaczne z pozbawieniem zbrodniarza miejsca wśród ludzi, a więc wygnaniem i wyjęciem spod prawa.

  źródło: NKJP: Karol Modzelewski: Barbarzyńska Europa, 2004

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, pch; odmienny: wyjąć
  Zwykle imb
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2015