andragog

 • pedag.  osoba, która zajmuje się zagadnieniami wychowania i kształcenia dorosłych
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  pozaszkolne formy nauczania

 • hiperonimy:  pedagog
 • Andragog to nauczyciel dorosłych, którzy wypadli z systemu edukacyjnego.

  źródło: NKJP: (ANA): Nauczyciel dla dorosłych, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2005-12-12

  Socjologowie, psycholodzy, kulturoznawcy, andragodzy, czyli specjaliści od nauki osób starszych, oraz medycy i fachowcy od kultury fizycznej dyskutować będą o tym, co można zrobić, by zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób starszych

  źródło: NKJP: (ZYLA): Chcą się uczyć, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2006-06-19

  [...] badanie biografii edukacyjnej [...] ma dopomóc andragogom wzmacniać dorosłych w ich procesie bardziej świadomego i udanego życia, ma pomagać przezwyciężać trudności, jakie pojawiły się w przebiegu życia, ma poprzez uruchomienie procesów uczenia się i oduczania modyfikować osobowości.

  źródło: NKJP: Elżbieta Dubas: Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, 2000

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. andragog
  andragodzy
  andragogowie
  ndepr
  andragogi
  depr
  D. andragoga
  andragogów
  C. andragogowi
  andragogom
  B. andragoga
  andragogów
  N. andragogiem
  andragogami
  Ms. andragogu
  andragogach
  W. andragogu
  andragodzy
  andragogowie
  ndepr
  andragogi
  depr
 • Zob. andragogika

CHRONOLOGIZACJA:
1982, Wawrz250
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2016