andragogiczny

 • pedag.  związany z andragogiką
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  pozaszkolne formy nauczania

 • hiperonimy:  pedagogiczny
  • praktyka; refleksja, szkoła andragogiczna; badania, prace andragogiczne
 • W latach 90-tych pojawienie się bezrobocia w Polsce stało się wiodącym problemem społecznym, analizowanym m.in. w wymiarze socjologicznym, psychologicznym, andragogicznym, pedagogicznym i ekonomicznym.

  źródło: NKJP: Barbara Juraś-Krawczyk: Edukacyjny i społeczny wymiar bezrobocia : (na przykładzie dużego miasta), 2000

  [...] autorka właściwie całą swą teorię i refleksję, a także i praktykę andragogiczną skierowała ku roli biografii człowieka dorosłego, jej interpretacji i reinterpretacji jako sposobów poznania dorosłych i samopoznania jednostki, [...]

  źródło: NKJP: Elżbieta Dubas: Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, 2000

  Opracowanie przedstawia wybrane aspekty andragogicznego modelu edukacji [...]

  źródło: Internet: .publikacjeonline.wnhis.iq.pl

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. andragogiczny
  andragogiczny
  andragogiczny
  andragogiczne
  andragogiczna
  D. andragogicznego
  andragogicznego
  andragogicznego
  andragogicznego
  andragogicznej
  C. andragogicznemu
  andragogicznemu
  andragogicznemu
  andragogicznemu
  andragogicznej
  B. andragogicznego
  andragogicznego
  andragogiczny
  andragogiczne
  andragogiczną
  N. andragogicznym
  andragogicznym
  andragogicznym
  andragogicznym
  andragogiczną
  Ms. andragogicznym
  andragogicznym
  andragogicznym
  andragogicznym
  andragogicznej
  W. andragogiczny
  andragogiczny
  andragogiczny
  andragogiczne
  andragogiczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. andragogiczni
  andragogiczni
  andragogiczne
  andragogiczne
  D. andragogicznych
  andragogicznych
  andragogicznych
  andragogicznych
  C. andragogicznym
  andragogicznym
  andragogicznym
  andragogicznym
  B. andragogicznych
  andragogicznych
  andragogicznych
  andragogiczne
  N. andragogicznymi
  andragogicznymi
  andragogicznymi
  andragogicznymi
  Ms. andragogicznych
  andragogicznych
  andragogicznych
  andragogicznych
  W. andragogiczni
  andragogiczni
  andragogiczne
  andragogiczne
 • Zob. andragogika

CHRONOLOGIZACJA:
2000, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2016