autoreferat

 • książk.  informacja o przebiegu własnej pracy naukowej wygłoszona publicznie lub przedstawiona w formie pisemnej
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

  • autoreferat pracy doktorskiej, rozprawy doktorskiej
  • autoreferaty z prac
  • schemat, wzór autoreferatu
  • napisać; odczytać, przedstawić autoreferat
 • Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza: [...] autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy, w języku polskim i angielskim [...]

  źródło: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r., Dz.U. 2014 poz. 1383

  Autoreferat to nie jest streszczenie pracy, ale uzasadnienie i obrona osiągniętych rezultatów. To zwięzłe uzasadnienie powinno być tak jasne i przekonujące, żeby spowodowało bliższe zainteresowanie oceniającego gremium wartościami pracy dok­torskiej.

  źródło: Internet: doktoraty.pl

  Po południu do głosu doszli młodzi, czyli tegoroczni absolwenci muzykologii i teorii muzyki. Ewa Korput, Joanna Czerwińska, Dariusz Sokołowski, Jolanta Guzy, Elżbieta Brodzińska, Renata Suchowiejko, Ewa Marciniec i Marzena Mrozowicz, reprezentanci pięciu różnych uczelni w kraju, przedstawili autoreferaty z własnych prac magisterskich [...].

  źródło: NKJP: Krzysztof Bilica: Telefony z Eufonii: felietony wygłaszane 1991-1992 w programie II Polskiego Radia, 1995

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. autoreferat
  autoreferaty
  D. autoreferatu
  autoreferatów
  C. autoreferatowi
  autoreferatom
  B. autoreferat
  autoreferaty
  N. autoreferatem
  autoreferatami
  Ms. autoreferacie
  autoreferatach
  W. autoreferacie
  autoreferaty
 • bez ograniczeń + autoreferat +
  CZEGO
  bez ograniczeń + autoreferat +
  Z CZEGO
 • niem. Autorreferat, Autoreferat

CHRONOLOGIZACJA:
1903, Wawrz250
Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2016