dwużeństwo

 • książk.  posiadanie dwóch żon
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  przestępstwa


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Rodzina

  relacje rodzinne

 • Dwużeństwo było karalne nie tyle z powodu naruszenia płciowej wierności małżonków, ile z powodu naruszenia państwowych przepisów regulujących instytucję małżeństwa.

  źródło: Andrzej Pasek: Dwużeństwo (bigamia) w kodeksach karnych obowiązujących w Drugiej Rzeczypospolitej, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2009 (prawo.sjol.eu)

  Gdy rozmowa nasza poruszyła temat dwużeństwa Meów i wielkiej swobody ich dziewczyn, a któryś z nas wyraził przypuszczenie, że dziewczyny te wydają się rozwiąźlejsze niż na przykład Tajki, Xung, pomimo że sam Taj, stanowczo temu zaprzeczył z bezstronnością godną szacunku.

  źródło: NKJP: Arkady Fiedler: Dzikie banany, 1960

  Tutejszy trybunał karny zasądził wczoraj wyrobnika [...] za dwużeństwo na karę trzech miesięcy zwykłego więzienia.

  źródło: NKJP: (PS): Przed stu laty w Krakowie, Dziennik Polski, 2006-03-20

  Uważał, że nie tylko kobiety stanu wolnego, ale wszystkie mężatki, które nie mają czworga dzieci, mają obowiązek poczęcia dzieci z czysto rasowymi, niemieckimi mężczyznami. Każda odpowiednia rodzina musiałaby „wypożyczyć” ojca do tej akcji. Dla sprawdzonych żołnierzy chciał wprowadzić dwużeństwo.

  źródło: NKJP: Włodzimierz Nowak: Obwód głowy, 2007

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. dwużeństwo
  dwużeństwa
  D. dwużeństwa
  dwużeństw
  C. dwużeństwu
  dwużeństwom
  B. dwużeństwo
  dwużeństwa
  N. dwużeństwem
  dwużeństwami
  Ms. dwużeństwie
  dwużeństwach
  W. dwużeństwo
  dwużeństwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Kalka internacjonalizmu bigamia; zob. dwa I, żona.

CHRONOLOGIZACJA:
1847, X. Łukaszewski: Słownik podręczny wyrazów obcych i rzadkich w języku polskim używanych, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2018