algebraiczny

 • związany z algebrą
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

 • hiperonimy:  matematyczny
  • liczba algebraiczna; działanie, równanie, wyrażenie, zadanie algebraiczne
 • Spoglądam ze zdziwieniem na kartkę wyrwaną najwyraźniej z zeszytu szkolnego, na której przepisano jakieś zadanie algebraiczne ... [..]

  źródło: NKJP: Anna Świderkówna: Jezus, Ewangelia i nauka, Gazeta Wyborcza, 1995-12-22

  Moją miłością były [...] równania algebraiczne z wieloma niewiadomymi i milionami nawiasów.

  źródło: NKJP: Pasjans z życia, Dziennik Polski, 2005-09-10

  [...] młodzież kończąca szkołę średnią nie potrafi logicznie myśleć. [...] Nie mają biegłości w przekształcaniu prostych wyrażeń algebraicznych. Ułamki piętrowe, działania na potęgach to dla wielu z nich czarna magia.

  źródło: NKJP: Indeks z klucza, Dziennik Polski, 2003-05-30

  Był niezwykle zdolnym i twórczym matematykiem, pracował po kilka lat nad coraz to innym działem matematyki, wszędzie uzyskując istotne wyniki. Zajmował się teorią niezmienników algebraicznych, teorią liczb algebraicznych, podstawami geometrii, [...]

  źródło: NKJP: Roman Murawski: Filozofia matematyki : zarys dziejów, ,1986

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. algebraiczny
  algebraiczny
  algebraiczny
  algebraiczne
  algebraiczna
  D. algebraicznego
  algebraicznego
  algebraicznego
  algebraicznego
  algebraicznej
  C. algebraicznemu
  algebraicznemu
  algebraicznemu
  algebraicznemu
  algebraicznej
  B. algebraicznego
  algebraicznego
  algebraiczny
  algebraiczne
  algebraiczną
  N. algebraicznym
  algebraicznym
  algebraicznym
  algebraicznym
  algebraiczną
  Ms. algebraicznym
  algebraicznym
  algebraicznym
  algebraicznym
  algebraicznej
  W. algebraiczny
  algebraiczny
  algebraiczny
  algebraiczne
  algebraiczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. algebraiczni
  algebraiczni
  algebraiczne
  algebraiczne
  D. algebraicznych
  algebraicznych
  algebraicznych
  algebraicznych
  C. algebraicznym
  algebraicznym
  algebraicznym
  algebraicznym
  B. algebraicznych
  algebraicznych
  algebraicznych
  algebraiczne
  N. algebraicznymi
  algebraicznymi
  algebraicznymi
  algebraicznymi
  Ms. algebraicznych
  algebraicznych
  algebraicznych
  algebraicznych
  W. algebraiczni
  algebraiczni
  algebraiczne
  algebraiczne
CHRONOLOGIZACJA:
1807, SL
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2015