nukleon

 • fiz.  cząsteczka będąca jednym z podstawowych składników jądra atomowego, obdarzona ładunkiem dodatnim (proton) lub elektrycznie obojętna (neutron)
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  • jeden nukleon; dwa nukleony
  • energia, liczba, masa, oddziaływania, spin, stan, układ, wiązania nukleonów
 • Nasz obecny obraz świata przypomina trochę rosyjskie lalki „matrioszki”: w lalce jest druga lalka, w drugiej trzecia i tak dalej. Jesteśmy zrobieni z atomów, atomy z jąder, dookoła których krążą elektrony, jądra z nukleonów, nukleony z kwarków.

  źródło: NKJP: Andrzej Krzywicki: Diabelski młyn, 2005

  Pole wytworzone przez nukleony jądra nazywane jest potencjałem jądrowym i jest interpretowane jako uśrednienie oddziaływań międzynukleonowych.

  źródło: NKJP: Internet

  W procesie tym jądro atomowe, poza emisją niewielkiej liczby nukleonów, rozpada się na dwa fragmenty mniej więcej tej samej wielkości.

  źródło: NKJP: Włodzimierz Kusch: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy, 1999

  Model zakłada, że nukleony poruszają się w jądrze prawie niezależnie, a oddziaływanie nukleonu z pozostałymi nukleonami można zastąpić oddziaływaniem tego nukleonu ze średnim polem działającym na niego.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. nukleon
  nukleony
  D. nukleonu
  nukleonów
  C. nukleonowi
  nukleonom
  B. nukleon
  nukleony
  N. nukleonem
  nukleonami
  Ms. nukleonie
  nukleonach
  W. nukleonie
  nukleony
 • n.-łac. nucleus 'jądro (atomu, komórki itd.)'

CHRONOLOGIZACJA:
1922, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2017