gustować

 • książk.  lubić kogoś lub coś w sposób szczególny
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Czas wolny

  hobby i zainteresowania

 • hiperonimy:  lubić
  • gustować w kobietach, w piwie, w trunkach
 • Obydwie gustujemy w brązowych, meksykańskich chłopcach.

  źródło: NKJP: Tomasz Klarecki, Izabela Smolarek: Wilk... i śmierć bankiera, 2006

  W piwie gustował też król Zygmunt Stary, który zaczynał dzień polewką piwną z kostkami sera czyli tzw. gamratką.

  źródło: NKJP: Płynne złoto, Tygodnik Ciechanowski, 2007-01-12

  Umiał jeździć konno, wcale jednak w tym nie gustował, a przecież panowie i panie wprost za tym przepadali.

  źródło: NKJP: Joanna Siedlecka: Jaśnie Panicz: o Witoldzie Gombrowiczu, 1987

  Alix czuła też niechęć do dworskiego blichtru, nie gustowała w balach, surowo potępiała romanse pozamałżeńskie - w efekcie zraziła do siebie większość arystokratycznych rodzin, a życie dworskie niemal zamarło.

  źródło: NKJP: Aleksander Porada: Niechciana niemiecka oblubienica, Polityka, 2007-01-27

  Gustowałem nie tylko w trunkach, gustowałem w kobietach.

  źródło: NKJP: Jerzy Krzysztoń: Obłęd, 1980

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. gustuję
  gustujemy
  2 os. gustujesz
  gustujecie
  3 os. gustuje
  gustują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. gustowałem
  +(e)m gustował
  gustowałam
  +(e)m gustowała
  gustowałom
  +(e)m gustowało
  gustowaliśmy
  +(e)śmy gustowali
  gustowałyśmy
  +(e)śmy gustowały
  2 os. gustowałeś
  +(e)ś gustował
  gustowałaś
  +(e)ś gustowała
  gustowałoś
  +(e)ś gustowało
  gustowaliście
  +(e)ście gustowali
  gustowałyście
  +(e)ście gustowały
  3 os. gustował
  gustowała
  gustowało
  gustowali
  gustowały

  bezosobnik: gustowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę gustował
  będę gustować
  będę gustowała
  będę gustować
  będę gustowało
  będę gustować
  będziemy gustowali
  będziemy gustować
  będziemy gustowały
  będziemy gustować
  2 os. będziesz gustował
  będziesz gustować
  będziesz gustowała
  będziesz gustować
  będziesz gustowało
  będziesz gustować
  będziecie gustowali
  będziecie gustować
  będziecie gustowały
  będziecie gustować
  3 os. będzie gustował
  będzie gustować
  będzie gustowała
  będzie gustować
  będzie gustowało
  będzie gustować
  będą gustowali
  będą gustować
  będą gustowały
  będą gustować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. gustujmy
  2 os. gustuj
  gustujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. gustowałbym
  bym gustował
  gustowałabym
  bym gustowała
  gustowałobym
  bym gustowało
  gustowalibyśmy
  byśmy gustowali
  gustowałybyśmy
  byśmy gustowały
  2 os. gustowałbyś
  byś gustował
  gustowałabyś
  byś gustowała
  gustowałobyś
  byś gustowało
  gustowalibyście
  byście gustowali
  gustowałybyście
  byście gustowały
  3 os. gustowałby
  by gustował
  gustowałaby
  by gustowała
  gustowałoby
  by gustowało
  gustowaliby
  by gustowali
  gustowałyby
  by gustowały

  bezosobnik: gustowano by

  bezokolicznik: gustować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: gustując

  gerundium: gustowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: gustujący

 • bez ograniczeń + gustować +
  w KIM/CZYM
 • Zob. gust

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XVIII w., Bańk
Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2016