ekskurs

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. w wypowiedzi

 • 1.

  książk.  dygresja
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

 • synonimy:  dygresja
  hiperonimy:  wypowiedź
 • Chciałbym ten skrótowy ekskurs w dziedzinę lingwistyki zakończyć skromnym wnioskiem, że już od dawna relacje między tymi dwiema polonistycznymi subdyscyplinami układają się na zgoła innych zasadach, niż to było dawniej.

  źródło: NKJP: Jerzy Święch: Nowoczesność Szkice o literaturze polskiej XX wieku, 2007

  Niezbędny staje się w tym momencie mały ekskurs natury historyczno-biograficznej. Rodzi się bowiem pytanie, czy umieszczanie Scherza w tej właśnie sferze konotacji może być uprawnione.

  źródło: NKJP: Żart przybrany w ciemne szaty, Dziennik Polski, 2002-12-06

  Nie od rzeczy przeto będzie zrobić krótki ekskurs dotyczący historii powstania Biblii i tworzenia się chrześcijańskiej teologii tak w jej ojczyźnie, jak i w innych krajach.

  źródło: NKJP: Internet

  Aby jednak, w tym natłoku różnych innych świętości, ornamentyka „kantowska” nie straciła na walorach, muszę dodać jeszcze ekskurs o pochówkach i nagrobkach, bo nie tylko o ten jeden pomnik rektora Jakuba Fridla chodziło, ale o więcej fundacji.

  źródło: NKJP: Zbigniew Mikołejko: Żywoty świętych poprawione, 2000

  Mamy więc Gombrowicza twardo stojącego na, wydawałoby się, solidnym gruncie swego jednostkowego „ja”, dumnie zaznaczającego odrębność swego miejsca i suwerenność głosu w niezliczonych ekskursach, dygresjach i harcach broniących „subiektywizmu” [...].

  źródło: NKJP: Mateusz Werner: Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy, 2009

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ekskurs
  ekskursy
  D. ekskursu
  ekskursów
  C. ekskursowi
  ekskursom
  B. ekskurs
  ekskursy
  N. ekskursem
  ekskursami
  Ms. ekskursie
  ekskursach
  W. ekskursie
  ekskursy

 • łac. excursus 'wypad, dygresja'