homofob

 • osoba, której przypisuje się przejawianie niechęci i wrogości wobec homoseksualistów
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  seksualność

  • antysemita i homofob
 • [...] psycholog homofob wygłasza [...] przesłanie [...], brzmiące mniej więcej tak: Homoseksualizm to modne obecnie wypaczenie obyczajowe, dające się skorygować; wystarczy mocno chcieć, a wtedy Bóg dopomoże wyzbyć się zgubnych nawyków i założyć przyzwoitą rodzinę.

  źródło: NKJP: Tomasz Raczek: Pies na telewizję, 1999

  W homofobii chodzi zawsze o strach. Dlatego nie można być chrześcijaninem i homofobem.

  źródło: NKJP: Tomasz Walat: Smutek komika, Polityka, 2005

  Tolerancja to wedle słownika wyrazów obcych „wyrozumiałość, pobłażanie dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń, dla cudzego postępowania”. O tę tolerancję bój idzie zażarty, bowiem europejski parlament zarzuca Polakom jej brak, piętnuje nas, zaliczając do ksenofobów, homofobów i wszelkiej maści wrogów inności.

  źródło: NKJP: Mój „Dzienniczek Polski”, Dziennik Polski, 2006-06-30

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. homofob
  homofobi
  homofobowie
  ndepr
  homofoby
  depr
  D. homofoba
  homofobów
  C. homofobowi
  homofobom
  B. homofoba
  homofobów
  N. homofobem
  homofobami
  Ms. homofobie
  homofobach
  W. homofobie
  homofobi
  homofobowie
  ndepr
  homofoby
  depr
 • Zob. homofobia

CHRONOLOGIZACJA:
1995, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2017