duchowość

 • książk.  wymiar psychiki człowieka odnoszący się do religii i wierzeń
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

  • głęboka, prawdziwa; polska, nasza, własna; tradycyjna, współczesna duchowość; duchowość benedyktyńska, buddyjska, chrześcijańska, franciszkańska, ignacjańska, karmelitańska
  • duchowość człowieka; Indian, Polaków, Ojca Pio; Wschodu
  • kultura i duchowość, religia i duchowość, wiara i duchowość; cielesność i duchowość, fizyczność i duchowość, osobowość i duchowość
  • elementy, formy, sfera, teologia, tradycja; temat, znawcy; głód duchowości
 • W religiach patriarchalnych, które wpłynęły na nasze uwarunkowania i na naszych przodków, duchowość była pojmowana zawsze w przeciwieństwie do zmysłów i natury.

  źródło: NKJP: Gary Snyder; Tsultrim Alione; Marek Has: O feminiźmie i ekologii, Zielone Brygady. Pismo Ekologów, 1991-06-01

  Pomagając niepełnosprawnym uczymy się odpowiedzialności za innych, wzbogacamy swoją duchowość i poznajemy wielu ciekawych ludzi z całego kraju – mówi Ilona, jedna z oazowych wolontariuszek [...].

  źródło: NKJP: (KOL): Oaza w Łososinie, Gazeta Krakowska, 2007-07-16

  Klęska tego powstania okazała się czynnikiem decydującym dla ukształtowania polskiej duchowości i moralności patriotycznej.

  źródło: NKJP: Ks. Bp Kazimierz Ryczan: Nauczanie patriotyzmu, Wychowawca, numer 124, 2003-04

  To właśnie zainteresowanie duchowością buddystek popchnęło mnie do poznania duchowości chrześcijanek i długiej tradycji mistycyzmu katolickiego.

  źródło: NKJP: Barbara Labuda: Poszukiwania, 2005

  Na odpust przybyli kapłani z sąsiednich parafii i ze Słowacji, [...] gospodarzem czuwającym nad duchowością odpustu był ks. proboszcz Jan Wróbel.

  źródło: NKJP: (RMR): U św. Walentego w Krempachach, Dziennik Polski, 2008-02-16

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. duchowość
  duchowości
  D. duchowości
  duchowości
  C. duchowości
  duchowościom
  B. duchowość
  duchowości
  N. duchowością
  duchowościami
  Ms. duchowości
  duchowościach
  W. duchowości
  duchowości

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + duchowość +
  KOGO
 • Zob. duchowy

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2015