anarchizm

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. doktryna

 • 1.

  polit.  doktryna polityczna, która głosi zniesienie władzy państwowej i nieograniczoną wolność jednostki
 • Ms. lp wymawiany: [anarchiźmie] lub [anarchizmie].

 • [anarchism] lub [anarchizm]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa

  • dziewiętnastowieczny; francuski, polski, rosyjski, włoski...; zachodnioeuropejski; indywidualistyczny, narodowy; prawdziwy; teoretyczny anarchizm; anarchizm epistemologiczny, metodologiczny; rynkowy
  • anarchizm i pacyfizm
  • definicja, pojęcie; idea, istota, koncepcja; postulat, założenia; duch; dzieje, historia, źródła; forma; kierunek, nurt, odłamy, odmiany, rodzaj; historiografia; historyk, klasycy, teoretyk; krytyka, problematyka; ojciec, prekursor, twórca; sympatyk, zwolennik; symbol; wpływy anarchizmu
  • poparcie dla anarchizmu
  • bliski anarchizmowi
  • propagowanie anarchizmu
 • Czołowymi teoretykami anarchizmu (zwanego początkowo nihilizmem) byli Rosjanie: Michaił Bakunin (1814-1876) i książę Piotr Kropotkin. Obaj odrzucali państwo jako instytucję zorganizowanego ucisku.

  źródło: NKJP: Andrzej Chwalba: Historia Powszechna. Wiek XIX, 2008

  W opinii autora tej pracy dziewiętnastowieczny anarchizm europejski był doniosłym zjawiskiem historycznym i socjologicznym zasługującym na dogłębną analizę.

  źródło: NKJP: Daniel Grinberg: Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej : 1870-1914, 1994

  W swoich założeniach anarchizm kieruje się tylko jedną wartością - prawem pojedynczego człowieka do osiągania niczym nieskrępowanej swobody uchodzącej za przejaw największego szczęścia.

  źródło: NKJP: Anna Oleszkowicz: Bunt młodzieńczy, 2006

  Teoretycznym fundatorem samorządowego modelu jugosłowiańskiego była [...] ortodoksyjna teza o obumieraniu państwa, bliska anarchizmowi, często modyfikowana przez uznanie państwa za „zło konieczne”, które zniknie, gdy przyjdzie na to pora.

  źródło: NKJP: Wojciech Giełżyński: Inne światy, inne drogi, 2006

  U podłoża anarchizmu leżała teza, iż źródłem wszelkiego zła społecznego i wszelkiego wyzysku jest państwo i wywierany przez nie przymus, nie zaś klasowy podział społeczeństwa.

  źródło: NKJP: Janusz Pajewski: Historia powszechna 1871-1918, 1994

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. anarchizm
  anarchizmy
  D. anarchizmu
  anarchizmów
  C. anarchizmowi
  anarchizmom
  B. anarchizm
  anarchizmy
  N. anarchizmem
  anarchizmami
  Ms. anarchizmie
  anarchizmach
  W. anarchizmie
  anarchizmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. anarchism

  fr. anarchisme

  niem. Anarchismus

  Zob. anarchia