wynucać

 • cicho śpiewać piosenkę lub melodię bez słów
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  muzyka

 • synonimy:  nucić
  przenucać
 • Nienawidzę siebie za każdą nutkę, którą wynucam sobie pod nosem od kilku dni.

  źródło: Internet: f.kafeteria.pl

  Zmienna intonacja, zmienne akcenty, w końcu melodie, według których wynucała słowa, zmieniały się.

  źródło: Internet: ogrodciszy.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wynucam
  wynucamy
  2 os. wynucasz
  wynucacie
  3 os. wynuca
  wynucają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wynucałem
  +(e)m wynucał
  wynucałam
  +(e)m wynucała
  wynucałom
  +(e)m wynucało
  wynucaliśmy
  +(e)śmy wynucali
  wynucałyśmy
  +(e)śmy wynucały
  2 os. wynucałeś
  +(e)ś wynucał
  wynucałaś
  +(e)ś wynucała
  wynucałoś
  +(e)ś wynucało
  wynucaliście
  +(e)ście wynucali
  wynucałyście
  +(e)ście wynucały
  3 os. wynucał
  wynucała
  wynucało
  wynucali
  wynucały

  bezosobnik: wynucano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę wynucał
  będę wynucać
  będę wynucała
  będę wynucać
  będę wynucało
  będę wynucać
  będziemy wynucali
  będziemy wynucać
  będziemy wynucały
  będziemy wynucać
  2 os. będziesz wynucał
  będziesz wynucać
  będziesz wynucała
  będziesz wynucać
  będziesz wynucało
  będziesz wynucać
  będziecie wynucali
  będziecie wynucać
  będziecie wynucały
  będziecie wynucać
  3 os. będzie wynucał
  będzie wynucać
  będzie wynucała
  będzie wynucać
  będzie wynucało
  będzie wynucać
  będą wynucali
  będą wynucać
  będą wynucały
  będą wynucać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wynucajmy
  2 os. wynucaj
  wynucajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wynucałbym
  bym wynucał
  wynucałabym
  bym wynucała
  wynucałobym
  bym wynucało
  wynucalibyśmy
  byśmy wynucali
  wynucałybyśmy
  byśmy wynucały
  2 os. wynucałbyś
  byś wynucał
  wynucałabyś
  byś wynucała
  wynucałobyś
  byś wynucało
  wynucalibyście
  byście wynucali
  wynucałybyście
  byście wynucały
  3 os. wynucałby
  by wynucał
  wynucałaby
  by wynucała
  wynucałoby
  by wynucało
  wynucaliby
  by wynucali
  wynucałyby
  by wynucały

  bezosobnik: wynucano by

  bezokolicznik: wynucać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: wynucając

  gerundium: wynucanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: wynucający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wynucany

  odpowiednik aspektowy: wynucić

 • bez ograniczeń + wynucać +
  CO
 • Od: nuta

CHRONOLOGIZACJA:
XVII w., Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2016