anat.

 • Odczytywany jako odpowiednia forma przypadka leksemu anatomiczny.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  budowa i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

  budowa i funkcjonowanie roślin

 • [...] zasadniczym elementem ewolucjonizmu syntetycznego jest teza, że w przeważającej większości przypadków dobór naturalny jest gł. mechanizmem ewolucji organizmów, a więc że wszystkie, albo prawie wszystkie, bardziej skomplikowane cechy anat., fizjol. czy behawioralne organizmów to adaptacje.

  źródło: NKJP: Internet

  [...] diafragma (nazwa anat. przepony), pojęcie używane w starożytności; [...]

  źródło: NKJP: Internet

Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2015