log.

 • Odczytywany jako odpowiednia forma przypadka leksemu logiczny.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • Teoria; filoz. zespół twierdzeń tworzących daną teorię; log. uporządkowany zbiór twierdzeń (poglądów, zdań, tez), powiązanych ze sobą stosunkiem log. wynikania [...]

  źródło: NKJP: Internet

  [...] zapewne nikt nie jest w stanie rozstrzygnąć wart. log. zdania o Kazimierzu, nie zmienia to faktu, że jest ono albo prawdziwe albo fałszywe.

  źródło: NKJP: Internet

Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2015