achać

 • pot.  żart.  zachwycać się czymś w sposób przesadny
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  zachowania emocjonalne

 • hiperonimy:  zachwycać się
  • achać i ochać
 • Acham i ocham nad twoimi dziełami. Piękne.

  źródło: Internet: pod-niebem-pelnym-cudow.blogspot.com

  Nikt nie wiedział, że tu takie cuda. Jego, w razie czego, wsadzili na 12 godzin - do wyjaśnienia. A znalezisko zgłosili na uniwersytecie. Zjechała się kupa uczonych. Ochali i achali, ale nikt nie wpadł na to, że to zamczysko z legendy i trzeba ją do końca wypełnić...

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. acham
  achamy
  2 os. achasz
  achacie
  3 os. acha
  achają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. achałem
  +(e)m achał
  achałam
  +(e)m achała
  achałom
  +(e)m achało
  achaliśmy
  +(e)śmy achali
  achałyśmy
  +(e)śmy achały
  2 os. achałeś
  +(e)ś achał
  achałaś
  +(e)ś achała
  achałoś
  +(e)ś achało
  achaliście
  +(e)ście achali
  achałyście
  +(e)ście achały
  3 os. achał
  achała
  achało
  achali
  achały

  bezosobnik: achano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę achał
  będę achać
  będę achała
  będę achać
  będę achało
  będę achać
  będziemy achali
  będziemy achać
  będziemy achały
  będziemy achać
  2 os. będziesz achał
  będziesz achać
  będziesz achała
  będziesz achać
  będziesz achało
  będziesz achać
  będziecie achali
  będziecie achać
  będziecie achały
  będziecie achać
  3 os. będzie achał
  będzie achać
  będzie achała
  będzie achać
  będzie achało
  będzie achać
  będą achali
  będą achać
  będą achały
  będą achać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. achajmy
  2 os. achaj
  achajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. achałbym
  bym achał
  achałabym
  bym achała
  achałobym
  bym achało
  achalibyśmy
  byśmy achali
  achałybyśmy
  byśmy achały
  2 os. achałbyś
  byś achał
  achałabyś
  byś achała
  achałobyś
  byś achało
  achalibyście
  byście achali
  achałybyście
  byście achały
  3 os. achałby
  by achał
  achałaby
  by achała
  achałoby
  by achało
  achaliby
  by achali
  achałyby
  by achały

  bezosobnik: achano by

  bezokolicznik: achać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: achając

  gerundium: achanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: achający

 • Zob. ach

CHRONOLOGIZACJA:
1854, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2015