strawić się

 • zostać rozłożonym na prostsze składniki w przewodzie pokarmowym i następnie wchłoniętym przez organizm
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  czynności i stany fizjologiczne


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  budowa i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych

 • Nasz organizm dostaje sygnał do przesuwania pokarmu dalej i nawet to białko, które miało szansę strawić się w żołądku, zostaje przesunięte do dwunastnicy [...].

  źródło: Internet: fit-pro.pl/podstawowe-zasady-zdrowego-odzywiania

  Z trawieniem też mogą mieć kłopoty. Węglowodany strawią się na pewno, a mięso nie zawsze.

  źródło: NKJP: Internet

  Nie radzę nic tłustego, bo jak tłuszcz się strawi, to potem ostro może kopnąć. Nie mieszać, pić jeden trunek i dużo tańczyć.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. strawię się
  strawimy się
  2 os. strawisz się
  strawicie się
  3 os. strawi się
  strawią się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. strawiłem się
  +(e)m się strawił
  strawiłam się
  +(e)m się strawiła
  strawiłom się
  +(e)m się strawiło
  strawiliśmy się
  +(e)śmy się strawili
  strawiłyśmy się
  +(e)śmy się strawiły
  2 os. strawiłeś się
  +(e)ś się strawił
  strawiłaś się
  +(e)ś się strawiła
  strawiłoś się
  +(e)ś się strawiło
  strawiliście się
  +(e)ście się strawili
  strawiłyście się
  +(e)ście się strawiły
  3 os. strawił się
  strawiła się
  strawiło się
  strawili się
  strawiły się

  bezosobnik: strawiono się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. strawmy się
  2 os. straw się
  strawcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. strawiłbym się
  bym się strawił
  strawiłabym się
  bym się strawiła
  strawiłobym się
  bym się strawiło
  strawilibyśmy się
  byśmy się strawili
  strawiłybyśmy się
  byśmy się strawiły
  2 os. strawiłbyś się
  byś się strawił
  strawiłabyś się
  byś się strawiła
  strawiłobyś się
  byś się strawiło
  strawilibyście się
  byście się strawili
  strawiłybyście się
  byście się strawiły
  3 os. strawiłby się
  by się strawił
  strawiłaby się
  by się strawiła
  strawiłoby się
  by się strawiło
  strawiliby się
  by się strawili
  strawiłyby się
  by się strawiły

  bezosobnik: strawiono by się

  bezokolicznik: strawić się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: strawiwszy się

  gerundium: strawienie się

  odpowiednik aspektowy: trawić się

 • Zob. trawić

CHRONOLOGIZACJA:
1564, Mącz
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2016