wytrawić się

 • techn.  zostać poddanym obróbce chemicznej za pomocą kwasu
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  stan skupienia, trwałość materii

 • Podczas kiedy wytrawiacz podgrzewa się w gorącej wodzie, naszą płytkę osadzamy w zacisku tak, aby strona mająca wytrawić się do połowy znajdowała się u góry.

  źródło: Internet: kartonwork.pl/forum

  Pisak alkoholowy może nie powstrzymać wytrawiacza i mimo to miedź pod nim się wytrawi.

  źródło: Internet: leon-instruments.pl1

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wytrawię się
  wytrawimy się
  2 os. wytrawisz się
  wytrawicie się
  3 os. wytrawi się
  wytrawią się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wytrawiłem się
  +(e)m się wytrawił
  wytrawiłam się
  +(e)m się wytrawiła
  wytrawiłom się
  +(e)m się wytrawiło
  wytrawiliśmy się
  +(e)śmy się wytrawili
  wytrawiłyśmy się
  +(e)śmy się wytrawiły
  2 os. wytrawiłeś się
  +(e)ś się wytrawił
  wytrawiłaś się
  +(e)ś się wytrawiła
  wytrawiłoś się
  +(e)ś się wytrawiło
  wytrawiliście się
  +(e)ście się wytrawili
  wytrawiłyście się
  +(e)ście się wytrawiły
  3 os. wytrawił się
  wytrawiła się
  wytrawiło się
  wytrawili się
  wytrawiły się

  bezosobnik: wytrawiono się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wytrawmy się
  2 os. wytraw się
  wytrawcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wytrawiłbym się
  bym się wytrawił
  wytrawiłabym się
  bym się wytrawiła
  wytrawiłobym się
  bym się wytrawiło
  wytrawilibyśmy się
  byśmy się wytrawili
  wytrawiłybyśmy się
  byśmy się wytrawiły
  2 os. wytrawiłbyś się
  byś się wytrawił
  wytrawiłabyś się
  byś się wytrawiła
  wytrawiłobyś się
  byś się wytrawiło
  wytrawilibyście się
  byście się wytrawili
  wytrawiłybyście się
  byście się wytrawiły
  3 os. wytrawiłby się
  by się wytrawił
  wytrawiłaby się
  by się wytrawiła
  wytrawiłoby się
  by się wytrawiło
  wytrawiliby się
  by się wytrawili
  wytrawiłyby się
  by się wytrawiły

  bezosobnik: wytrawiono by się

  bezokolicznik: wytrawić się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: wytrawiwszy się

  gerundium: wytrawienie się

  odpowiedniki aspektowe: trawić się, wytrawiać się

 • Zob. trawić

CHRONOLOGIZACJA:
1643, Knap
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2016