jeżeli chodzi o

jeśli chodzi o

 • w związku z tym, o czym była mowa, nadawca chce powiedzieć coś o tym, a nie o czymś innym
 • wykładnik nawiązania

 • Watykan nie ponosi chyba nigdy wydatków związanych z przelotami Jana Pawła II na trasach międzynarodowych. Jeżeli chodzi o koszty wizyt w poszczególnych krajach, musimy pamiętać, że papież jest nie tylko zwierzchnikiem Kościoła, ale i głową Miasta-Państwa Watykańskiego.

  źródło: NKJP: Zdzisław Morawski: Watykan bez tajemnic, 1997

  Czy pan wie, dokąd pan chce jechać? Sudan to jest zupełna dzicz. Dżungla: lwy, krokodyle, węże! Czarna ospa, dżuma i żółta febra! - Jeżeli chodzi o ospę, dżumę i żółtą febrę, to przeszedłem już wszystkie szczepienia ochronne - uspokoiłem go uśmiechem.

  źródło: NKJP: Marian Brandys: Śladami Stasia i Nel, 1993

  Czas ma postać kulistą - najlepiej wiedzą o tym kobiety. Dla nich dzieli się na dziewięciomiesięczne cykle. Pomiędzy jednym a drugim porodem odbierają porody owiec i niektóre z nich osiągają pewne podobieństwo do zwierząt, jeżeli chodzi o liczbę połogów.

  źródło: NKJP: Andrzej Stasiuk: Opowieści galicyjskie, 1995

  Ktoś trafnie zauważył, że - jeżeli chodzi o stosunek do Sowietów i komunizmu - to Polacy dzielą się na tych „zza Buga” względnie tych, co mają za sobą doświadczenia sowieckie, i tych, co ich nie mają.

  źródło: NKJP: Ryszard Matuszewski: Alfabet : wybór z pamięci 90-latka, 2004

 • część mowy: komentarz metatekstowy

  podklasa: komentarz przytematyczny

 • jeżeli chodzi o _, (to) _
  pozycja I: KOGO / CO
  korelat: zdanie podrzędne fakultatywnie wprowadzane przez  to 
  szyk: wewnętrzny: stały
  zewnętrzny: stały: antepozycja względem frazy nominalnej, antepozycja względem zdania podrzędnego
  nie występuje na absolutnym początku tekstu
 •  jeżeli chodzi o _  jest oddzielone od zdania podrzędnego przecinkiem lub myślnikiem

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2010