roszczeniowo

 • książk.  tak, że ktoś domaga się czegoś w większym stopniu niż jest to należne
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

 • synonimy:  żądaniowo
  • ktoś nastawiony roszczeniowo
 • Nie ma również chętnych do udziału w prywatyzacji fabryk broni, które w dużej mierze pozostały skansenami poradzieckiej techniki i bastionami roszczeniowo nastawionych związkowców.

  źródło: NKJP: Marek Henzler: Ostrowski swat, Polityka, 2004-02-14

  To praca, a nie żebractwo. A także nauka, by nie podchodzić do wszystkiego roszczeniowo.

  źródło: NKJP: (AG): Na wakacje z bidula, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2005-06-20

  [...] Podczas weekendu możesz przeżywać drobne napięcia w kontaktach z najbliższymi, którzy zaczną się zachowywać roszczeniowo i oczekiwać, że załatwisz za nich trudne problemy [...].

  źródło: NKJP: Horoskop, Dziennik Polski, 2003-09-20

 • część mowy: przysłówek

  stopień równy roszczeniowo

 • Zob. rościć

CHRONOLOGIZACJA:
1952, K. Opałek: Hugona Kołłątaja poglądy na państwo i prawo, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2018