aprioryzm

 • filoz.  pogląd głoszący, że możliwe jest poznanie rzeczywistości nieoparte na doświadczeniu
 • Ms. lp wymawiany: [aprjoryźmie] lub [aprjoryzmie].

 • [aprjorysm] lub [aprjoryzm]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

 • antonimy:  aposterioryzm
 • [...] cechą doktryny lewicowości jest aprioryzm. Dla ideologów lewicy bowiem badanie otaczającego świata jest zbędne.

  źródło: NKJP: Internet

  Jaroński nie akceptuje aprioryzmu [...] pomniejszania przez Kanta roli poznania empirycznego [...].

  źródło: NKJP: Wit Jaworski: Z dziejów filozofii w Polsce. 1804-1817, 1997

  A styl ten polegał coraz bardziej - podobnie jak w antropologii społecznej - na oglądaniu świata społecznego na własne oczy i unikaniu (aż do przesady) wszelkiego aprioryzmu.

  źródło: NKJP: Jerzy Szacki: Historia myśli socjologicznej, 2002

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. aprioryzm
  aprioryzmy
  D. aprioryzmu
  aprioryzmów
  C. aprioryzmowi
  aprioryzmom
  B. aprioryzm
  aprioryzmy
  N. aprioryzmem
  aprioryzmami
  Ms. aprioryzmie
  aprioryzmach
  W. aprioryzmie
  aprioryzmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. apriorism

  fr. apriorisme

  niem. Apriorismus

  Zob. a priori

CHRONOLOGIZACJA:
1949, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2016