antyteatr

 • teatr.  awangardowy nurt w sztuce teatralnej, zapoczątkowany w drugiej połowie XX wieku, cechujący się niespójną akcją, wprowadzeniem modelu antybohatera, grą pozorów, absurdem, groteską i ironią
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  teatr

 • Może być antykino, może być antypowieść, może być antyteatr, dlaczego nie miałoby być antyreklamy?

  źródło: NKJP: Przekrój nr 27/2610, 1995

  [...] kultura literacka i teatralna naszej współczesności, czyli stulecia XX ma ambicję wytwarzania antyliteratury i antyteatru, przestaje więc być kontynuacją czegokolwiek.

  źródło: NKJP: Jerzy Adamski: Świat jako niespełnienie albo Samobójstwo Don Juana, 2000

  „Ce formidable bordel” w świetnym opracowaniu scenicznym Stanisława Michno, odsłania typowe cechy antyteatru - teatru absurdu, którego Ionesco, obok Samuela Becketta, pozostaje głównym przedstawicielem.

  źródło: Internet: wywrota.pl

  Po naszej rozmowie, która oby trwała jak najdłużej, bo bardzo miło mi się z panią gawędzi, otóż po tej rozmowie pomaszeruję prosto do wypożyczalni, do półki z „dramatem obcym”, aby dorwać „Radosne dni” Becketta. Typowy antyteatr.

  źródło: NKJP: Antoni Kawczyński: Trudna praca z czytelnikiem, Mazowieckie To i Owo, 2004-02-09

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. antyteatr
  antyteatry
  D. antyteatru
  antyteatrów
  C. antyteatrowi
  antyteatrom
  B. antyteatr
  antyteatry
  N. antyteatrem
  antyteatrami
  Ms. antyteatrze
  antyteatrach
  W. antyteatrze
  antyteatry

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od:  anty  (z gr.  antí  '(na)przeciw') i  teatr  (zob.).

CHRONOLOGIZACJA:
1966, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2016