bulwersująco

 • tak, że wywołuje oburzenie
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • synonimy:  oburzająco
  • zachowywać się bulwersująco
  • bulwersująco niskie, wysokie
 • Jackson podczas występu zachowywał się bulwersująco, dotykał kilkanaście razy intymnych części swojego ciała oraz symulował akt masturbacji.

  źródło: NKJP: Joanna Chwaszcz: Szkodliwe mass media, Wychowawca nr 165, 2006-09

  Najbardziej bulwersująco przedstawiają się galerie a.r.t. z Płocka i Amfilada ze Szczecina. Jak można się domyślić, „tworzywem” ich artystów jest seks w wydaniu pół- albo i pełnopornograficznym.

  źródło: NKJP: Tadeusz Skutnik: Forum niezależnych, Dziennik Bałtycki, 2000-10-23

  – W ubiegłym roku p. Jarosz powiedział mi, że na organizacje pożytku publicznego zostanie przeznaczone 9 tysięcy złotych. [...] Uważam, że 5 tysięcy złotych to bulwersująco niska kwota.

  źródło: NKJP: (WOD): Za mało kasy!, Gazeta Krakowska, 2005-03-08

  Obecny system umożliwia przebywanie na zwolnieniu nawet przez kilka lat. A zasiłki bywają nieraz bulwersująco wysokie.

  źródło: NKJP: Iza Pur Rahnama: Tracimy 3 miliony złotych dziennie, Gazeta Wyborcza, 1999-04-15

 • część mowy: przysłówek

 • Zob. bulwersować

CHRONOLOGIZACJA:
1993, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2015