CHRONOLOGIZACJA:
1852, Poezye Józefa B. Zaleskiego, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2018